O academusu

Academus projekt se na področju Primorske ukvarja z razvojem individualiziranih oblik učne pomoči namenjene posameznikom, ki se znotraj šolskega sistema ne znajdejo oz. imajo težave z razumevanjem podane učne snovi. V vsakdanjem življenju, ko vsak pedagoški delavec zahteva maksimalno od otrok, ko pritiskajo trenerji in drugi pedagoški delavci in ko si starši želijo najboljše za otroka, je potrebno otrokom pomagati na čim bolj učinkovit in posamezniku prilagojen način.

Na podlagi dolgoletnih pedagoških izkušenj, ki jih je mlada in nadpovprečno motivirana pegagoška ekipa pridobila, opravimo individualno testiranje posameznika glede na učni tip in učne navade ter mu učno pomoč, ki jo potrebuje prilagodimo. Tako zmanjšujemo stres in odpor do učenja, posledično pa ustvarjamo kreativno vzdušje usmerjeno v uspeh posameznika.

  • inštrukcije v osnovni šoli,
  • pripriprave na zaključno preverjanje ob koncu osnovne šole, ki omogočajo vpis na željeno srednjo šolo,
  • inštrukcije v srednji, poklicni ali tehnični šoli in gimnaziji (splošno izobraževalni predmeti ali strokovni moduli),
  • priprave na maturo ali zaključni izpiti,
  • inštrukcije pri dodiplomskem študiju (vsi predmeti),
  • pomoč otrokom in posameznikom s posebnimi potrebami.

V Academus-u nudimo tudi pomoč pri izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, zaključnih nalog pri četrtem predmetu poklicne mature in izdelavi diplomskih del. Na podlagi želja uporabnika skupaj s pedagogom sestavimo koncept naloge in podpiramo izdelavo v najboljši možni meri.

V kolikor imajo posamezniki željo nastopati na posameznih strokovnih tekmovanjih, vendar jim šola tega ne more omogočiti, nudi Academus možnost, da posameznike prijavi na tekmovanja ter jim nudi strokovno podporo pri pripravi na tekmovanje kot tudi na dan tekmovanja. S tem zagotavljamo pedagoške delavce, ki so usmerjeni v uspeh svojih uporabnikov in njihovih rezultatov.

K otrokom in posameznikom s posebnimi potrebami je usmerjena posebna in izšolana strokovna ekipa, ki na podlagi zahtev posameznika pripravi za njegove potrebe in individualne zahteve prilagojene učne pomoči. S tem želimo pomoči posameznikom, da se njihove individualne pomanjkljivosti čim manj opazne in njihov osebni uspeh toliko večji. Posameznika s posebnimi potrebami obravamo v podjetju na podlagi odločbe in individualnega razgovora. Le tako lahko zagotovimo potrebno kakovost storitve.

V kolikor potrebujete več informacij o Academus-u, so vam na voljo posamezna področja z opisi. V primeru dodatnih vprašanj smo Vam na po elektronski poštil info@academus.si ali na telefonski številki 041 405 811. Obiščete pa nas lahko tudi na naši Facebook strani.