Prijava in sodelovanje na tekmovanjih

V kolikor imajo posamezniki željo nastopati na posameznih strokovnih tekmovanjih, vendar jim to s strani šole ni omogočeno, nudi Academus možnost, da posameznike prijavi na tekmovanje in jim nudi strokovno podpori pri pripravi na tekmovanje kot tudi na dan tekmovanja. Tako zagotavljamo pedagoške delavce, ki so usmerjeni v uspeh svojih uporabnikov in njihovih rezultatov.

Cene za prijavo in sodelovanje na tekmovanju se določijo po individualnem razgovoru s posameznikom in določitvijo ciljev!