Priprava na maturo in zaključne izpite

Zrelostni izpiti, eno najtežjih obdobij v življenju dijakov! V tem obdobju potrebujejo vso podporo, ki ji lahko dobijo. Zavoljo tega je Academus pripravil poseben paket namenjen dijakom zaključnih letnikov. V strnjenem obdobju enega meseca dijake pripravimo na najbolj intenzivno obdobje njihovega življenja.

Zahteve na fakultetah pri vpisu postajajo vse zahtevnejše in mi v sodelovanju z dijaki strmimo k najboljšim možnim rezultatom. Zavoljo tega priprave na maturo oz. zaključen izpite potekajo v skupinah do 10 oseb, saj le tako zagotovimo kakovostno in individualno delo.

Priprave na maturo obsegajo:

 • 60 ur pedagoških priprav in razlag
 • vso potrebno učno gradivo in delovne liste
 • razlage primerov iz maturitetnih pol
 • zagotovljeno mesto v skupini do 8 udeležencev

Potek priprav na maturo:

 • ob pričetku predavanj: 2 šolski uri na teden za posamezen predmet
 • proti koncu šolskega leta: število ur poveča na 3 ure
 • po končanem pouku imajo kandidati intenzivne priprave (lahko tudi 4 šolske ure skupaj)
 • zadnje srečanje: 1 dan pred izpitom maturitetnega predmet - razrešitev zadnjih dilem
 • kandidati dobijo potrebno literaturo za posamezen sklop na dan predavanj
 • po končanih predavanjih in vajah dobijo kandidati za reševanje maturitetne pole za utrditev
 • ob pričetku priprav snov sledi učni snovi na šoli in se postopoma dodaja preostala

Matura

Št. predmetov Potek Cena Št. obrokov Mesečni obrok
1 predmet April in maj 187,00 € 5 37,40 €
2 predmeta 360,00 € 6 60,00 €
3 predmeti 540,00 € 6 90,00 €
4 predmeti 720,00 € 7 102,86 €
5 predmetov 898,00 € 7 128,29 €

Poklicna matura

Št. predmetov Potek Cena Št. obrokov Mesečni obrok
1 predmet April in maj 165,00 € 5 33,00 €
2 predmeta 315,00 € 5 63,00 €
3 predmeti 475,00 € 6 80,00 €
4 predmeti 630,00 € 6 105,00 €

Potek:

 • izpolnitev prijavnice in plačilo prvega obroka
 • pri prijavi mora kandidat navesti, katere predmete bo obiskal na pripravah na maturo in nivo, da se ga razvrsti v primerno skupino

PRIJAVE MOŽNE DO 31.03.2016

Opomba: - pri slovenskem jeziku so predavanja slovnice in pravil pisanja eseja.

O posamezni skupini in prostih mestih kontaktirajte našo svetovalko!