Pomoč pri izdelavi pisnih izdelkov

Academus se delno ukvarja tudi z pomočjo pri izdelavi seminarskih in raziskovalnih nalog, zaključnih nalog pri čertem predmetu poklicne mature in izdelavi diplomskih del. V tem primeru na podlagi želj uporabnika naših storitev in pedagoškega delavca skupaj sestavimo koncept naloge in nadziramo njen napredek v najboljši možni smeri.

Cene za pomoč pri izdelavi pisnih izdelkov se določijo po individualnem razgovoru s posameznikom, zahtevnostnim nivojem in določitvijo ciljev!