Inštrukcije za študente

Zahtevnost se veča, količina snovi eksponentno narašča in v predavalnicah se trejo množice študentov in za piko na i je potrebno razumeti še povezave med posameznimi področji,... Ni čudno, da je študij tako težak!!!

Academus razume študente in njihove potrebe, saj so naši pedagoški delavci sami bili dobri študenti in poznajo zahteve stroke. Pri inštrukcijah za študente se občasno najde tudi kakšen profesor, ki se ne šteje med najmlajše, vendar mu motivacije ne manjka, kaj šele znanja.

Na slovenski obali je v okviru Univerze na Primorskem šest fakultet z različnimi smermi študija. Academus s pomočjo svojih sodelavcev pokrije prav vseh šešt izmed njih in nudi kakovostne inštrukcije, v katerih študent pridobljeno znanje ne le razume, temveč lahko tudi upošteva interdisciplinarno naravo le-teh. V Academusu aktivno spremljamo študijske programe, ki jih izvajajo fakultete, in temu primerno prilagajamo inštrukcije.

V rednem programu inštrukcij ponujamo sledeče predmete:

 • tuji jeziki (angleščina, italijanščina, nemščina, francoščina, španščina, latinščina, po potrebi tudi drugi jeziki, prilagojeni za posamezno stroko),
 • matematika in algebra (osnove, menedžerska, analiza, modeliranje, matrična, linearna, funkcijska, diskretna, statistika, verjetnosti,...),
 • metodologije raziskovanja (kvalitativne in kvantitativne ter GIS),
 • epistemologija,
 • pravo in področni (smeri specifični) pravni predmeti (uvod, gospodarsko, družbeno, korporativno, delovno, intelektualne lastnine, socialne varnosti, v edukaciji, v zdravstvu in sociali, evropsko in mednarodno pravo),
 • zgodovinski pregmeti in arhivistika,
 • geografski predmeti,
 • filozofski predmeti,
 • motorika,
 • psihologija (osnove, pedagoška, človekovega razvoja, otroka in mladostnika, evolucijska, družbe, v turizmu, v zdravstveni negi),
 • fiziologija,
 • sociologija (zdravja in bolezni),
 • biomehanika,
 • medicina in zdravstvena nega (kirurškega pacienta, internističnega pacienta, z ginekologijo in porodništvom, otroka in mladostnika s pediatrijo, nujna medicinska pomoč),
 • anatomija (osnove, genetiko in genomiko, fiziologijo in patologijo),
 • kemija (osnove, splošna, organska, anorganska, biokemija in fizikalna),
 • fizika (splošna, biofizika),
 • biologija (celice, mikrobiologija, molekularna biologija),
 • management (uvod, projektov, znanja in inovativnost, strateški, kakovosti, v turizmu, v zdravstvu in zdravstveni negi, prireditev),
 • ekonomija in ekonomika (ekonomska teorija, turizma, turističnih podjetij),
 • poslovne finance in računovodstvo,
 • organizacija in procesi (prehrambeni obrati, hotelirstvo),
 • marketing (uvod, splošni, v turizmu, turističnih destinacij),
 • podjetništvo (temelji, delovanje, od ideje do izdelka, projekt),
 • turizem (uvod, človeški viri, tematski, trajnostni, dopolnilne turistične dejavnosti),
 • didaktika,
 • retorika in komunikacija (v turizmu, zdravstvu, pedagoška),
 • pedagogika (osnove, specialna, socialna, predšolska),
 • računalništvo in informatika (poslovna, osnove, osnove podatkovnih baz, informacijski sistemi, bioinformatika, načrtovanje podatkovnih baz, računalniška omrežja),
 • programiranje,
 • Linux.

Cenik

Ne glede na vrsto inštrukcij oz. priprav so v ceno vključena popolnoma vsa gradiva, ki jih posameznik pridobi ob izvajanju aktivnosti.

Cene:

Individualne inštrukcije 15 €
Skupinske inštrukcije 3 osebe 13 €
Skupinske inštrukcije 5 oseb 9 €

Posebni popusti

Promocija podjetja in njegovih storitev 2% popusta na posameznika
(za vsako osebo, ki pride na priporočilo posameznika na inštrukcije – do 20% popusta)

Učni Paketi

Paket 50 ur 10 % popust s takojšnjim plačilom
Paket 50 ur 5 % popust na 3 obroke (obvezno plačilo prvega obroka ob vpisu)
Paket 30 ur 5 % popust na 2 obroka (obvezno plačilo prvega obroka ob vpisu)

Za zagotovitev učnega paketa je potrebno izvesti 50% plačila v naprej, preostanek po porabi polovice učnih ur znotraj paketa.

V kolikor kljub temu ne boste našli potrebnih odgovorov, Vam bo naša strokovna ekipa z veseljem pomagala na telefonski številki 041 405 811 ali pa nam pošljite elektronsko sporočilo na info@academus.si.

Cenik velja od 01.10.2014