Naša ekipa

Vodja, mag. Sergeja Brglez, poudarja:” Vsak posameznik ima svoje individualne prednosti in sposobnosti, ki jih razvija in so povezane z njegovimi interesi. Na žalost šolski sistem ni tako individualno naravnan. Posledično je bistvena naša pomoč in strokovno znanje mojih sodelavcev, saj na podlagi prednosti izboljšamo tudi stvari, ki pri posamezniku niso najbolj uspešne. Na podlagi izkušenj in znanj izboljšamo tudi učni uspeh.

Dobrodošli v svetu Academusa!”

Naše vrednote

Vodstvo in zaposleni: Academus strmi k enotnemu cilju, ki je viden v zadovoljstvu uporabnikov z našimi storitvami. Pri tem dajemo velik poudarek na individualnih razlikah posameznikov in pristopu, ki učenje približa posamezniku. S tem, da le ta razume njegovo dodano vrednost in možnosti uporabe znanja! Zavoljo tega vsi strmimo tudi k izboljšanju naših pedagoško-andragoških znanj, kakor tudi znanj s strokovnih področij, ki jih poučujemo. Le na podlagi lastnega napredka lahko poskribimo za najboljši napredek drugih!

Odnos do uporabnikov: Academus-u je glavni cilj zadovoljni uporabnik z izboljšanim učnim uspehom. Slednje želimo doseči s sodobnimi učnimi metodami, v katerih posameznik vidi smisel in uporabnost. Na podlagi tega manjšamo odpor do podane snovi, poskušamo večati željo po znanju ali po razumevanju določenih stvari. Pri delu s posameznikom se izogibamo prisili, ter iščemo pozitivne motivatorje, ki omogočajo posameznikov individualni pristop. V želji po učinkovitih storitvah na podlagi vprašalnikov in individualnih pogovorov ugotavljamo učne cilje in njihove rezultate, posledično tudi določiti pot do njih.