Gimnazije

Redni program za gimnazije:

Nudimo pomoč v rednem programu izobraževanja za gimnazije, ki poteka:

 • slovenščina,
 • matematika,
 • tuji jeziki (angleščima, nemščina, italijaščina, francoščina in španščina),
 • zgodovina,
 • geografija,
 • fizika,
 • biologija,
 • kemija,
 • biologija,
 • evropske študije in zakonodaja,
 • ekonomija,
 • podjetništvo,
 • informatika.

Specialne inštrukcije po programih:

Ekonomski oddelek: finančne informacije, ekonomsko poslovne informacije, poslovne komunikacije, poslovne predstavitve, ekonomska zgodovina, ekonomska geografija, izdelavo raziskovalne naloge, poslovna informatika

Evropski oddelek: evropske študije, družbene vloge slovenščine, Slovenija v svetu.

Umetniški oddelek - likovna smer: umetnostna zgodovina, likovna teorija, bivalna kultura, osnove varovanja dediščine. Za ostale predmete storitve inštrukcij organiziramo po dogovoru! Zahtevnost in nivo, ter obseg je odvisen dogovora s pedagoškim delavcem.

Umetniški oddelek - glasbena smer: Storitve inštrukcij organiziramo po dogovoru! Zahtevnost in nivo, ter obseg je odvisen dogovora s pedagoškim delavcem.

Tehniški oddelek: računalništvo, mehanika, elektrotehnika, elektronika, računalniški sistemi in omrežja, strojništvo

Ali katerega druge šolskega predmeta vem poiščemo primerne pedagoške delavce, ki bodo na zanesljiv in primeren način posredovali strokovno znanje.