Tuji jeziki za spmremstvo in utrditev naučenega v šoli

V osnovni šoli otroci pridobivajo korenine svojega znanja, ki ga bodo koristili celo življenje. Pri tem moramo biti zelo skrbni in pridobljeno znanje negovati na najboljši možni način, s utrjevanjem in dopolnilnimi razlagami. Tako bodo otroci boljše razumeli tuj jezik in njegovo uporabo.

Skozi celotno šolsko leto se z otroci proti koncu tedna srečamo za 2 šolski uri.

Pri spremstvu in utrjevanju tujih jezikov:

  • Spremljamo enako stare otroke preko šolskega leta.
  • V skupini so lahko otroci iste šole ali različnih šol, pogoj je uporaba istega učbenika.
  • Snov obdelujemo sočasno kot na šoli in jo ali utrdimo ali dopolnimo, ter tako omogočimo boljše razumevanje.
  • Uporabljamo tako učne liste kakor tudi računalniško podporo, saj otrokom pošljemo naloge tudi na mail in jih sami rešijo za utrditev (kontrola je znotraj programov), ter tako dosegamo bistveno boljše rezultate.
  • Z motiviranimi učitelji in veliko empatije se posvetimo tistim učnim temam, ki otrokom niso ljube in z kakovostnimi razlagami popeljemo skozi njih.

V kolikor se odločite za to obliko učenja Vam priporočamo, da nam pripravite tudi stare kontrolne naloge vaših otrok iz tega predmeta. Tako bomo lažje vedeli, kakšne so težave posameznikov v skupini in na kaj biti pozorni.

V tej skupini je maksimalno 6 otrok, da lahko zagotovimo ustrezno kakovost dela.

Cenik:

Do 3 udeleženci Do 6 udeležencev
Učno spremstvo preko leta 585,00 368,00
Individualno plačilo ene ure 10,00 8,00

Možno obročno plačilo do 5 obrokov.